İsmail Saib Sencer

 Bu kitapta, Osmanlı’dan kalan büyük değer “Hâfız-ı Kü­tüplük nedir?” sorusuna cevap alacak, Osmanlı’nın son hâfız-ı kütüplerinden İsmail Saib Sencer Hoca’nın ilginç ve bir o kadar da münzevî hayatına yolculuğa çıkacaksınız… Dönemin en büyük ilim adamlarının kaynağı olan Hoca Efendi, kedile­riyle kendini gizlemesiyle ve sorulan her alandan soruya cevap vermesiyle dikkat çekmişti. Bir mesele arz edilince “Sağdan yedinci raftaki falanca kitabın ikinci cildini al, kırkyedinci sayfa­sındaki üçüncü paragrafı oku.” dedikten sonra “Şu, şu kitapların şu sayfalarında da aradığınız neviden bilgiler vardır.” diyebilecek kadar ilim deryası idi.
 
• O Bayezid Kütüphanesi’nin ruhu idi.
İsmail Hami Danışmend
 
• O, bir kütüphane memuru değil, canlı bir bibliyografya idi.
Dr. Adnan Adıvar
 
• Gazali kadar mütekellim, Fahreddin Razi kadar müfessir, Buhari kadar muhaddis, İbni Sina kadar hekim, Muhyiddin Arabi kadar âlim, Mevlâna kadar âşık, Hacı Bayram kadar vâkıf, Kınalızade kadar zi-fünun’ bir zat idi.
Abdülbaki Gölpınarlı
 
• Kendisi yirminci asrın allamesi olup, şark encümenidir.

 

3 kitab bir arada, hemen satın almak için TIKLAYIN

 

116 views

You may also like...